Hoe werkt het terugvorderen van de betaalde transitievergoeding? Lees hier 8 tips

01-05-2020

01-05-2020

8 tips om zeker te weten dat je de betaalde transitievergoeding terugkrijgt van het UWV

Betaalde transitievergoeding terug vorderen, het kan vanaf 1 april 2020

We schreven er al eerder over: de compensatie van de transitievergoeding.

Heb je na 1 juli 2015 afscheid genomen van werknemers die twee jaar ziek zijn geweest. En heb je toen de transitievergoeding betaald? Dan heb je recht op geld van het UWV!

Geen geld mislopen? De aanvraag voor ‘oude’ gevallen moet worden gedaan vóór 1 oktober 2020. Daarna geldt dat je geen compensatie kan krijgen voor werknemer die ziek uit dienst zijn gegaan voor 1 april 2020.

Maar hoe werkt dat nou, zo’n aanvraag?

Voor het aanvragen van de compensatie gelden drie voorwaarden:

 1. De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 2. De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 3. Je hebt de werknemer de transitievergoeding betaald waar hij na 2 jaar ziekte recht op had.

Nieuwe wetgeving levert altijd veel vragen en onduidelijkheden op. Bij grote organisaties zal het daarnaast om veel claims gaan. Je kan immers tot 5 jaar geleden betaalde transitievergoeding terugvorderen. Deze aanvragen gaan gepaard met veel administratieve lasten en tijdsbesteding. En dat terwijl je al zo druk bent.

Gedoe, vragen, tijdslurpers en onduidelijkheden voorkomen? Besteed de transitieclaims uit aan Hanze advocaat. Wij zorgen ervoor dat je het geld van de betaalde transitievergoeding terugkrijgt. We nemen het proces van je over, van begin tot het einde.

Tal van stukken nodig voor de aanvraag

Vanaf 1 april staat in het werkgeversportaal van het UWV het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ klaar. In de aanvraag dienen de algemene gegevens van de werknemer te worden ingevuld (duur arbeidsovereenkomst, wanneer werknemer ziek uit dienst is gegaan, hoogte transitievergoeding, etc). Daarnaast dienen er tal van documenten in het portaal te geüpload te worden:

 • de arbeidsovereenkomst
 • vaststellingsovereenkomst / uitspraak rechter / opzeggingsbrief
 • de berekening van de transitievergoeding
 • loonstroken over de ziekteperiode
 • een bewijs van betaling van de transitievergoeding (bankafschrift)
 • sprake van inzetbaarheidskosten / transitiekosten? Betaalbewijs en bewijs dat werknemer heeft ingestemd dat deze kosten van de transitievergoeding worden afgetrokken
 • bewijs van een eventueel eerder betaalde transitievergoeding
 • bij ploegentoeslag / overwerktoeslag alle loonstroken van het jaar voorafgaand aan het opzegverbod
 • een overzicht van de gewerkte uren van de maanden waarin de werknemer jonger was dan 18 jaar
 • bij winstuitkeringen/bonussen de 36 laatste loonstroken

Voorkom gedoe en besteed de transitieclaim uit!

Nieuwe wetgeving levert altijd veel vragen en onduidelijkheden op. Bij grote organisaties zal het daarnaast om veel claims gaan. Je kan immers tot 5 jaar geleden betaalde transitievergoeding terugvorderen. Deze aanvragen gaan gepaard met veel tijd. En dan blijkt maar weer dat tijd geld is.

Gedoe, vragen en onduidelijkheden voorkomen? Bij Hanze advocaat kan je de volledige claim uitbesteden. Wij zorgen ervoor dat je het geld van de betaalde transitievergoeding terugkrijgt. We nemen het proces van je over, van begin tot het einde.En dat doen we in vijf stappen:

 1. Telefonische intake of je aan de voorwaarden voldoet om de transitievergoeding terug te krijgen.
 2. Verzameling van de stukken voor de aanvraag en de berekening van de hoogte van de transitieclaim.
 3. Indienen aanvraag en onderhouden van de contacten met het UWV.
 4. Controle van de beschikking van het UWV en de uitbetaling van de teruggave
 5. Afronding van het dossier, met telefonische terugkoppeling van onze dienstverlening.

Meer informatie ontvangen of een offerte ontvangen? Bel gratis en vrijblijvend naar 085 27 33 586.