Einde tijdperk slapende dienstverbanden

20-11-2019

20-11-2019

Einde tijdperk slapende dienstverbanden

De slapende dienstverbanden en de uitbetaling van de transitievergoeding was jarenlang een discussie. Tot 8 november 2019. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan en voor eens en altijd is het gedaan met de onduidelijkheid. Hier lees je de volledige uitspraak van de Hoge Raad.

Kan de werkgever wel of niet verplicht worden het slapende dienstverband te beëindigen? Het antwoord hierop is: Ja, een werkgever is verplicht het dienstverband te beëindigen!

Je kon als werkgever toch niet gedwongen worden een contract te beëindigen?

De heersende opvatting in de rechtspraak was jarenlang dat het misschien niet netjes was van een werkgever om een dienstverband slapend te houden. Maar dat betekende niet dat een werkgever verplicht kon worden het dienstverband te beëindigen en daarmee gedwongen kon worden om een transitievergoeding uit te keren. Toch?

De Hoge Raad gaat om: werkgever verplicht tot beëindiging

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werkgever verplicht is om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen. Met betaling van de wettelijke transitievergoeding. Door de invoering van de compensatieregeling per 1 april 2020 is het in strijd met het goed werkgeverschap om een dienstverband slapend te houden, zegt de Hoge Raad. Daarbij geldt wel dat die vergoeding niet meer hoeft te zijn, dan de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken.

Dringend advies: beëindigen voor 1 januari 2020

Als een werknemer verzoekt om het slapende dienstverband te beeindigen dan dien je hier verplicht aan mee te werken. Doe je dat niet dan kan er een schadeplichtigheid en wordt de ‘schade’ een stuk groter. Bovendien kun je het dan te betalen bedrag niet terugclaimen bij het UWV.

Beter is het om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Je kan daarbij de vergoeding aanbieden zoals die was na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Dat is altijd minder dan de vergoeding per einde dienstverband. Van het UWV kan je per 1 april 2020 een compensatie van het betaalde bedrag obv 104 weken ontvangen. Maar hier schuilt een addertje onder het gras in verband met de wijzigingen in de berekeningen van de transitievergoeding per 1 januari 2020.

Als je een vaststellingsovereenkomst vóór 1 januari 2020 tekent dan ontvang je de compensatie van het UWV op basis van de regels van 2020. Als je ná 1 januari 2020 een vaststellingsovereenkomst tekent, dan ontvang je de compensatie op basis van de vergoedingsregels 2020, terwijl je de werknemer de vergoeding op basis van de regels van 2019 dient te betalen. Het verschil kan in de tienduizenden euro’s lopen.

Vandaar het dringende advies: benader actief de ‘slapers’ binnen jouw organisatie en biedt hen een vaststellingsovereenkomst aan.

Geen regel zonder uitzondering

Als de werkgever een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, dan hoeft de werkgever niet over te gaan tot beëindiging. Een voorbeeld is wanneer er sprake is van een reëel uitzicht op re-integratie.

De situatie dat de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt op het moment dat hij vraagt om het dienstverband te beëindigen, is in elk geval geen reden meer voor de werkgever om niet in te stemmen met het verzoek.

Een kleine pleister op de wond van de werkgever is dat bij de uitbetaling van de ontslagvergoeding deze niet meer hoeft te zijn dan wat de werkgever verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na exact 104 weken ziekte. Dus er hoeft geen ontslagvergoeding voldaan te worden over de ‘slapende’ jaren.

Vorder de betaalde transitievergoeding terug bij het UWV!

Met ingang van 1 april 2020 treedt de Compensatieregeling Transitievergoeding in werking. Daarmee kan de betaalde transitievergoeding bij het UWV worden teruggevorderd.

Kortom, een einde aan het tijdperk slapende dienstverbanden.

Vragen over de beëindiging van het slapende dienstverband en het claimen van de transitievergoeding bij het UWV? Neem contact met ons op!